Samenspel kindecoaching ondersteunt

Als kindercoach geef ik begeleiding en ondersteuning en denk ik mee. Het kan bijvoorbeeld gaan om boosheid, angst, gedragsproblemen, sociale problemen, een scheiding, de dood, leerproblemen. De methodes en de middelen die ik gebruik sluiten aan op de hulpvraag en de behoeften van het individuele kind.

Lief kind: Jij weet het, jij kunt het vertellen, ik begeleid je in je bewustwording van wie je bent en hoe je verder kunt.

Lieve ouder: Zou het niet fantastisch zijn als uw kind gelukkig is, lekker in zijn vel zit en geniet van het leven?

 

Samen gaan we op pad

We kunnen niet van alle kinderen sterren maken, maar we kunnen ze wel elk op hun eigen wijze laten schitteren.

Kinder Coaching

Uitgangspunt: Onder ander gedrag ligt altijd een goede intentie, komend vanuit een prachtige ziel.

Vraag: Wat maakt dat het kind zich zo gedraagt en/of deze problemen heeft?

Voor het antwoord gaan we samen op ontdekkingsreis!

We ontdekken spelenderwijs wie je bent en wat je nodig hebt.

Pubers die vastlopen

Uithangbord: Gesloten wegens verbouwing.

Het puberbrein werkt anders dan dat van jongere kinderen en volwassenen.

Het is de kunst om met een puber in gesprek te blijven, elkaar te respecteren en elkaar niet kwijt te raken. Betrokkenheid is van het grootste belang.

Door vragen te stellen krijgt een puber aandacht. Communicatie is noodzakelijk.  Door respect van beide kanten verbetert de onderlinge relatie. De ouder krijgt inzicht in wat er werkelijk speelt. Hieraan draag ik graag mijn steentje bij, zodat het een geslaagde verbouwing wordt.

Ouder en puber hebben elkaar nodig en doen het samen.

Jong volwassenen

Jong volwassen zijn in deze tijd betekent vaak: stress, haast, drukte, overbelasting en veel keuzes maken in een chaotische tijd. Dat kan leiden tot onzekerheid, angst, burn-out of depressiviteit.

De weg kwijtraken, het even niet zien zitten.

Dat kan erbij horen en is meestal van tijdelijke aard.

Kalmte en vertrouwen in jezelf zijn hard nodig.

Samen met de jong volwassene ga ik op zoek naar de rode draad in je leven. Welke patronen ontdekken we en welke sturing en handvatten heb je nodig om je leven weer aan te kunnen?

Mooi om hier samen aan te werken.

PGB Begeleiding

Heeft uw kind een PGB budget en bent u op zoek naar de juiste persoonlijke begeleiding? Dan kunnen we uw hulpvraag bespreken en kijken of ik de juiste begeleider ben voor uw kind.

Inmiddels heb ik ervaring met PGB begeleiding op het gebied van het Prader Willi Syndroom en met Niet Aangeboren Hersenletsel.

Mijn ervaring met zorgleerlingen als Intern Begeleider op een basisschool heeft gezorgd voor een ruime kennis op het gebied van gedragsproblemen en sociale vaardigheidsproblemen.

In overleg met de ouders en indien van toepassing met de school stellen we een passend plan van aanpak op.

Dyslexiehulp

Dyslexie kan heel ingrijpend zijn in het leven van een kind. Het hebben van dyslexie kan leiden tot frustratie, onzekerheid, een laag zelfbeeld maar ook tot boosheid en opstandig gedrag.

Als dyslexiespecialist kan ik uw kind handvatten geven voor de acceptatie van het hebben van dyslexie en de omgang ermee in het dagelijks leven.

Aanpak: We denken in oplossingen en niet in beperkingen.

Huiswerk begeleiding / Hulp bij leerproblemen

Van 1977 tot 1 maart 2020 ben ik werkzaam geweest in het basisonderwijs. De laatste 15 jaren was ik Intern Begeleider en heb ik zorgleerlingen en hun ouders begeleid. Alle ontwikkelingen in het onderwijs van de afgelopen 40 jaren heb ik in de praktijk meegemaakt.

Er kan van alles aan de hand zijn met een kind.

Voor sommige kinderen gaat het op school allemaal te snel, soms ontbreekt de motivatie, veel kinderen hebben moeite met hun concentratie of hebben werkhoudingproblemen. Veel kinderen hebben een vol hoofd door problemen in de thuissituatie.

Als kindercoach kan ik samen met u en uw kind op zoek gaan naar onderliggende factoren die een rol spelen bij de problemen die zich voordoen.

We geven samen antwoord op de vraag: wat gaat helpen?